oferta educaţională

an şcolar 2022-2023

Clasa pregătitoare

2 clase

Prof. Înv. primar Roman Roxana

Prof. Înv. primar Pomană Georgiana

Clasa I

3 clase

Prof. Înv. primar Popa Diana

Prof. Înv. primar Martin Laura Betinia

Prof. Înv. primar Tunăroiu Leontina

Clasa II

2 clase

Prof. Înv. primar Coman Elena

Prof. Înv. primar Fîrtat Elena Mădălina

Clasa a III-a

2 clase

Prof. Înv. primar Muja Liliana

Prof. Înv. primar Ştefânescu Mariana

Clasa a IV-a

3 clase

Prof. Înv. primar Stoian Adela

Prof. Înv. primar Grigorescu Constantin

Prof. Înv. primar Almariei Corina

Clasa a V-a

2 clase

Diriginte Prof. Droaşcă Floriana Iuliana

Diriginte Prof. Constantinescu Silvia Minodora

Clasa a VI-a

2 clase

Diriginte Prof. Diaconu Maria Aurelia

Diriginte Prof. Dănilă Letiţia

Diriginte Prof. Preduş Aura Maria

Clasa a VII-a

2 clase

Diriginte Prof. Oprea Carmen

Diriginte Prof. Iorgulescu Lucreţia

Clasa a VIII-a

2 clase

Diriginte Prof. Stanciu Corina

Diriginte Prof. Lazăr Diana

Oferta curriculară urmăreşte în anul şcolar 2022-2023 să folosească cu randament maxim resursele umane, materiale, în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor noştri, pentru o mai bună integrare socială şi o valorizare a aptitudinilor acestora.

Datorită rezultatelor şcolii, ca urmare a participării elevilor noştri de-a lungul anilor la examenele naţionale, la testările naţionale precum şi la concursurile şcolare, elevii şi părinţii au ales, la propunerea Consiliului pentru Curriculum, opţionale şi

extinderi aparţinând ariilor curriculare Limbă şi comunicare, Matematică şi Ştiinţe ale naturii.